Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych

 

Kędzierzyn – Koźle, 14.03.2014 r.
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
na usługę polegającą na wycince drzew w ciągu dróg powiatowych
 
 
 
Podstawowe informacje/Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
 
·         Na podstawie art. 4. pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza się do złożenia ofert na wycinkę drzew w ciągu dróg powiatowych jak podano w zestawieniu:
 

Lp.
Lokalizacja
wycinki
 
Gatunek
drzewa
Ilość
(szt.)
 
Obwód
pnia
Cena
netto
1.        
ul. Reja
w Kędzierzynie - Koźlu
Topola czarna odm. włoska
4
210 cm
175 cm
244 cm
171 cm
 
 
2.        
ul. Szpaków 35
w Kędzierzynie – Koźlu
 
Lipa drobnolistna
2
185 cm
160 cm
 
3.        
ul. Brzechwy 57
w Kędzierzynie – Koźlu
 
Topola balsamiczna
7
145 cm
110 cm
85 cm
150 cm
180 cm
140 cm
200 cm
 
 
4.        
ul. Brzechwy 90
W Kędzierzynie – Koźlu
 
Topola balsamiczna
2
230 cm
215 cm
 
 
5.        
ul. Spacerowa
w Kędzierzynie - Koźlu
Kasztanowiec
2
290 cm
385 cm
 
 
Klon jawor
1
310 cm
 
6.        
ul. Batorego
W Kędzierzynie - Koźlu
Kasztanowiec
biały
 
1
298 cm
 
7.        
ul. Mostowa
w Kędzierzynie - Koźlu
Topola balsamiczna
2
187 cm
163 cm
 
 
Razem netto:
 
 
Podatek VAT 8%
 
Razem brutto:
 

 
·         Termin realizacji: 21 dni od podpisania umowy
·         Prosimy o złożenie ofert na formularzu stanowiącym powyższą tabelę.
 
 
Przedmiot usługi obejmuje dodatkowo:
- prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu,
- pocięcie drewna na odcinki,
- wykonanie obmiaru drewna przez osobę uprawnioną w obecności przedstawiciela zamawiającego,
- wywóz odpadów,
- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,
- wykup drewna,
 
Wykonawca jest zobligowany do wykupu drewna po cenach określonych przez zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.
 
Sposób udzielenia zamówienia:
·         Umowa z Wykonawcą;
·         Zamówienie zostanie udzielone na podstawie analizy złożonych ofert w wyniku postępowania ofertowego zgodnie z art. 44 ust. 3 oraz art. 47 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
·         Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę
·         Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zapraszamy do składania ofert pisemnych drogą faksową, pisemną lub elektroniczną.
Oferty należy kierować w terminie do 20.03.2014 roku do godz. 14.00 na adres / faxem / elektronicznie / osobiście:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu
ul. Skarbowa 3 e, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle
Tel. 77 482 91 33
Fax. 77 482 91 32
e-mail:
 
 
 
Załączniki:
1.       Zdjęcia drzew
2.       Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr 54/212/2012
                     z dnia 06.02.2012r. w sprawie ustalenia cennika za drewno opałowe pozyskane z wycinki
                     drzew rosnących na terenie będącym własnością Powiatu oraz wzdłuż dróg powiatowych.
 
 
 
 Pliki do pobrania:
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w K-Koźlu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Smarzoch
Data wytworzenia: 2014-03-14

 

Metryczka
  • opublikowano:
    14-03-2014 09:44
    przez: Monika Smarzoch
  • zmodyfikowano:
    14-03-2014 11:47
    przez: Monika Smarzoch
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kedzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 3e
NIP: 749-20-417-92 REGON: 160212293

Dane kontaktowe:

tel.: 77 482 91 32, 77 482 91 33
fax: 77 482 91 32 w. 104
e-mail: drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×