Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z dnia 14 stycznia 2009 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2008/2009

 
Kędzierzyn – Koźle, dnia  14.01.2009 r.
 
PZD-343/5/1/2008
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dot. PN „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2008/2009"
       
 
            Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 3e, 47-200 Kędzierzyn-Koźle informuje, iż w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2008/2009 nastąpiło rozstrzygnięcie ofert. 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)  wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę firmy Usługi Komunalne Spółka z o.o.  ul. Grunwaldzka  42/44 ,47-220 Kędzierzyn – Koźle,  która otrzymała największą liczbę punktów: 10 w kryterium oceny ofert – cena.
 
Informacje o złożonych ofertach:
 
Oferta nr 1:  Usługi Komunalne Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 42/44 47-220 Kędzierzyn - Koźle
                  
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Numer oferty
 
Liczba punktów w kryterium:
CENA
Razem
1
 10,00 pkt
 10,00 pkt
 
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
Nie dotyczy
 
Wykonawcy wykluczeni:
Nie dotyczy
 
 
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w K-Koźlu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Smarzoch
Data wytworzenia: 2009-01-14

 

Metryczka
  • opublikowano:
    14-01-2009 09:46
    przez: Monika Smarzoch
Dane jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kedzierzyn-Koźle
ul. Skarbowa 3e
NIP: 749-20-417-92 REGON: 160212293

Dane kontaktowe:

tel.: 77 482 91 32, 77 482 91 33
fax: 77 482 91 32 w. 104
e-mail: drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×